Az Ikon-M Advertising Kft. ezúton tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a Megrendelések teljesítése személyes adatok kezelését teheti szükségessé.

Amennyiben Megrendelésekor cégünk részére személyes adatokat továbbít, a Megrendelő törvényi feladata, hogy az érintettek továbbított adatainak az Ikon-M Advertising Kft. általi kezeléséről az érintetteket megfelelően tájékoztassa. Egyben az adattovábbítások esetén azok jogalapjáról megfelelően gondoskodjon az adatvédelmi és egyéb irányadó jogszabályok szerint, a jelen tájékoztatóban írtakról az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU) 14. cikkének megfelelően, természetesen érintett jogos érdekeinek figyelembevételével.

Az Ikon-M Advertising Kft. adatkezelési tevékenységéről szóló tájékoztató

Az adatkezelő elérhetőségei: Ikon-M Advertising Kft., Székhely: 1131 Budapest, Topolya u. 4-8.

E-mail: hello@iqprint.hu

Adatvédelmi tisztviselő adatai: cégünk nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel.

Az adatkezelés célja: Megrendelő által Ikon-M Advertising Kft.-nek adott feladatok és az adatkezelővel fennálló szerződés teljesítése, marketing hírlevél ajánlatok küldése, illetve a Weboldalunkon tett látogatása során úgynevezett cookie-k („sütiket”) helyezhet el böngészőjében. A cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk, így lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai.

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akiknek személyes adatait Megrendelő az Ikon-M Advertising Kft. részére továbbítja. Ideértve megrendelő cég munkavállalóit, ügyfeleit és egyéb kapcsolatban álló harmadik személyeket.

A kezelt adatok köre: bármilyen, Megrendelő által kezelt és Cégünk részére továbbított – munkatársakra, partnereikre, alvállalkozóikra vonatkozó adat. Az adatok lehetnek: érintett személyekre vonatkozó név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító iratok vagy azok adatai, kontaktadatok (e-mail cím, telefonszám, névjegykártya, LinkedIn, Facebook kapcsolati adatok stb.), kommunikációra vonatkozó adatok (pl. e-mailek, telefonhívások), beosztás, státusz, munkavégzéssel és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatok, a munkaviszonyból és Megrendelő, illetve az érintett személy között fennálló egyéb szerződés létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez kapcsolódó adatok.

Adatkezelés célja, jogalapja: Megrendelőnek az adattovábbításokkal érintett személyekkel fennálló szerződéseiből vagy egyéb kötelmekből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez és a jogainak gyakorlásához fűződő érdeke. Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel, ill. Önön, mint kapcsolattartón keresztül az Ön által képviselt céggel vagy más szervezettel a kapcsolatot és direkt marketingajánlatokat (ideértve az információs felméréseket, reklámokat, hírleveleket, termék és szolgáltatás ismertetőket, akciókat stb.) küldhessünk Önnek.

Érintettek jogai és jogorvoslat: az Ikon-M Advertising Kft. által végzett adatkezelés jogalapja Megrendelő jogos érdeke, és cégünk mindenben Megrendelő utasításainak megfelelően jár el.

Az érintetteknek jogaik sérelme esetén tanácsos egyeztetést kezdeményezniük cégünkkel. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az érintett ezt nem kívánja igénybe venni, jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

Az adatok címzettjei: az Ikon-M Advertising Kft. munkatársai, külső partnerek, illetőleg jogszabály által meghatározott hatóságok, továbbá a megbízás ellátásához szükséges körben és mértékben egyéb személyek (pl. hardver-szoftver szállító partnerek, disztribútorok, nagykereskedők, szervizek, harmadik felek).

Adatkezelés időtartama: jogos érdekünk alapján végzett adatkezelés esetén adatait az Ön hozzájárulásának megadásáig vagy annak megtagadásáig kezeljük.

A személyes adatok forrása:      Megrendelő

Harmadik országokba történő adattovábbítások: nem alkalmazott.

Érvényesség kezdete:                   2018. május 22.